Bramy przeciwpożarowe

Naszą ofertę bram przemysłowych uzupełniają bramy przeciwpożarowe występujące w kilku wariantach wykonania. Konstrukcje bram przeciwpożarowych zapewniają wymagane bezpieczeństwo dla użytkowników przy wystąpieniu niebezpiecznego dla życia pożaru lub zadymienia. Mają na celu również ochronę mienia poprzez odcięcie dostępu ognia na określony czas. Te cenne sekundy i minuty umożliwią skuteczną ewakuację personelu jak i rozpoczęcie akcji zastępów Straży Pożarnej pozwalające na skuteczne ugaszenie pożaru i zminimalizowanie strat w mieniu.

Bramy przeciwpożarowe występują w kilku wariantach budowy. Najpopularniejsze są bramy przeciwpożarowe SGS przesuwne, jednoskrzydłowe i zbieżne dwuskrzydłowe. W bramach tego typu można zamontować drzwi przejściowe umożliwiające zastosowanie ich na drogi ewakuacyjne jak i przechodzenie lub przejeżdżanie małymi wózkami transportowymi. Ze względów bezpieczeństwa drzwi przejściowe wyposażone są w samozamykacz szynowy, który wymusza żeby były zawsze zamknięte. Ten typ bramy może być również wykonany jako brama podwieszana bez klasy odporności ogniowej wypełniony blachą trapezową lub panelami bramy segmentowej, dzięki czemu otrzymamy stosunkowo niedrogą przegrodę między magazynami.

Brama przesuwna może być również wykonana jako brama teleskopowa, składająca się z dwóch lub trzech skrzydeł poruszających się po osobnych szynach jezdnych i dzięki specjalnym labiryntowym połączeniu skrzydeł zapewniającą, że w pozycji zamkniętej ogień nie przedostanie się przez deklarowany czas na drugą stronę bramy.

Innym rodzajem bramy przeciwpożarowej SOMATI jest wersja OGS wykonana jako brama segmentowa. Składa się ona ze stalowych segmentów wypełnionych materiałem niepalnym i specjalnych połączeń labiryntowych uniemożliwiających rozprzestrzenianie się ognia na łączeniach segmentów.

Kolejnym rodzajem bramy przeciwpożarowej jest SOMATI GGS – brama poruszająca się pionowo. Rozwiązanie jest dedykowane do hal przemysłowych gdzie mamy wysokie ściany umożliwiające stabilne zamontowanie konstrukcji bardzo ciężkiej bramy. Taka brama zamyka się grawitacyjnie pod własnym ciężarem, a jej masa równoważona jest za pomocą systemu przeciwwag. W takiej bramie możemy wykonać drzwi przejściowe z progiem.

Bramy przeciwpożarowe SOMATI można wykonać także w wersji rolowanej w dwóch wariantach: RGS nawijanej na wał jak klasyczna brama rolowana oraz RGS-H gdzie pancerz bramy rolowanej wsuwa się pod sufit.

Należy pamiętać, że bramy przeciwpożarowe służą zapewnieniu bezpieczeństwa podczas pożaru i nie zostały zaprojektowane jako bramy „codziennego” użytkowania. Są one bardzo ciężkie, wymagają specjalistycznego i certyfikowanego montażu i regularnych przeglądów okresowych sprawdzających ich skuteczne zadziałanie podczas wystąpienia alarmu pożarowego. Idealnie by było aby te bramy nigdy nie zadziałały, czyli by nie zdarzyła się sytuacja wymuszająca ich zamknięcie. Należy dodać, że absolutnie nie można tych bram zastawiać, podpierać czy zabezpieczać klinami lub innymi tego typu przedmiotami. Każdą nieprawidłowość w działaniu lub stanie bramy należy natychmiast zgłaszać serwisowi, gdyż tylko takie postępowanie może zapewnić nam bezpieczeństwo w sytuacji pożaru.

Szukaj