Polityka prywatności

Polityka prywatności

BINGO Artur Erd, Małgorzata Erd s.c. z siedzibą we Wrocławiu dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność

Kontrahentów współpracujących z nami w zakresie prowadzonej przez nas działalności gospodarczej.

W celu zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Twoich danych osobowych, przyjmujemy

ten dokument zwany Polityką Prywatności.

Polityka Prywatności określa w jaki sposób dbamy o Twoje dane osobowe oraz jakie prawa przysługują Ci w

związku z ich przetwarzaniem.

JAKICH POJĘĆ UŻYWAMY W POLITYCE PRYWATNOŚCI?

Dane osobowe – dane osoby, która może zostać zidentyfikowana dzięki wykorzystaniu tych danych. Niniejsza

Polityka Prywatności wyjaśnia jak korzystamy z powierzonych nam przez Ciebie danych osobowych.

My –Artur Erd i Małgorzata Erd prowadzy wspólnie działalność gospodarczą jako BINGO Artur Erd, Małgorzata

Erd s.c. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rakowa 16, 51-421 Wrocław

Ty, Twój – każda osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub spółka cywilna osób

fizycznych, z którą wiąże nas działalność handlowa lub stosunek prawny

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).

Strona – prowadzona przez nas strona internetowa: www.bingo.wroclaw.pl

Procesorzy – podmioty, którym możemy przekazywać część Twoich danych osobowych, w związku z

wykonywaniem przez nie pewnych czynności lub usług na nasze zlecenie. Podmioty te nie mogą zrobić z Twoimi

danymi osobowymi nic, dopóki im tego nie polecimy i tylko we wskazanym przez nas zakresie. Będą

przechowywać Twoje dane osobowe bezpiecznie i tylko przez okres, jaki im wskażemy lub jaki wymagany jest

przez obowiązujące przepisy prawa.

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH I JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych. Oznacza to, że decydujemy jak i w jakich celach Twoje

dane osobowe, które nam przekazałeś, są przetwarzane. Chcemy, abyś wiedział, że dokładamy wszelkich starań,

aby Twoje dane osobowe były bezpieczne. Nie udostępniamy odpłatnie powierzonych nam danych osobowych.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, skontaktuj się z

nami wykorzystując poniższe dane kontaktowe: BINGO Artur Erd, Małgorzata Erd s.c., ul. Rakowa 16, 51-421

Wrocław, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon: 48 71 372 67 33.

JAK PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

W związku z prowadzoną przez nas działalnością przetwarzamy dane osobowe różnych osób w różnych celach, w

różnym zakresie i na różnej podstawie prawnej określonej w RODO. W celu przekazania Ci jak najbardziej

przejrzystej informacji, pogrupowaliśmy te informacje, odnosząc się do celu przetwarzania Twoich danych

osobowych.

KONTRAHENCI - ZAPYTANIA TELEFONICZNE, PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ, E-MAIL I ZŁOŻONE OSOBIŚCIE

PODCZAS WIZYTY W BIURZE HANDLOWYM

Kategorie danych osobowych

Przetwarzamy jedynie Twój: numer telefonu, imię i nazwisko, ewentualnie e-mail i adres budowy, jeżeli

zdecydowałeś się na wykonanie usługi pomiaru lub doradztwa technicznego.

Źródło pochodzenia danych osobowych

Twoje dane osobowe uzyskaliśmy od Ciebie

Cel przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu obsługi dokonanego przez Ciebie zapytania oraz udzielenia na nie

należytej odpowiedzi lub przygotowania i złożenia oferty handlowej, o którą prosiłeś

Okres przetwarzania

Twoje dane osobowe będą przez nas usuwane po udzieleniu odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie, a w

przypadku braku dalszego kontaktu z Twojej strony, w związku z udzieloną odpowiedzią, po okresie 3 miesięcy

od udzielenia przez nas odpowiedzi na Twoje pytanie chyba, że zdecydujesz się na zawarcie umowy lub

wydłużenie czasu przechowywania w związku z podjęciem decyzji zakupowej w przyszłości

Podstawa prawna

Niezbędność wykonania umowy o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych

Pracownicy naszej firmy posiadający odpowiednie przeszkolenie oraz upoważnienie w zakresie przetwarzania

danych osobowych zgodnie z Polityką bezpieczeństwa obowiązującą w naszej firmie.

KONTRAHENCI - OSOBY FIZYCZNE ZAWIERAJĄCE UMOWĘ WYKONANIA USŁUGI BUDOWLANEJ LUB ZLECAJĄCE

OBSŁUGĘ SERWISOWĄ

Kategorie danych osobowych

Przetwarzamy jedynie Twoje następujące dane: numer telefonu, imię i nazwisko, adres

zamieszkania/prowadzenia działalności gospodarczej, NIP, ewentualnie e-mail i adres budowy.

Źródło pochodzenia danych osobowych

Twoje dane osobowe uzyskaliśmy od Ciebie.

Cel przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wykonania wiążącej nas umowy lub realizacji łączącej nas

współpracy, łącznie z posprzedażową obsługą serwisową, w tym umożliwienia nam kontaktu z Tobą.

Okres przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu do momentu rozwiązania łączącej nas umowy, rozliczenia

wzajemnych zobowiązań oraz przez okres obowiązywania terminów do skorzystania z uprawnień z tytułu

rękojmi i gwarancji, przez czas niezbędny dla realizacji przez Nas obowiązków księgowych oraz zakończenia

sprawności technicznej obsługiwanego urządzenia.

Podstawa prawna

Niezbędność do wykonania umowy lub realizacji naszej współpracy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz udzielona

zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) .

Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych

a) pracownicy naszej firmy posiadający odpowiednie przeszkolenie oraz upoważnienie w zakresie przetwarzania

danych osobowych zgodnie z Polityką bezpieczeństwa obowiązującą w naszej firmie,

b) upoważnieni kontrahenci wykonujący na nasze zlecenie usługę budowlaną montażową lub obsługę serwisową

gwarancyjną i pogwarancyjną,

c) Podmioty świadczące obsługę rachunkową - korzystamy z usług podmiotów zapewniających profesjonalną

obsługę rachunkową i rozliczeniową.

c) Podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentacji oraz nośników danych - korzystamy z usług podmiotów,

które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług bezpiecznego niszczenia dokumentacji oraz innych

nośników danych.

KONTRAHENCI - PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE

Cel przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wykonania wiążącej nas umowy lub realizacji łączącej nas

współpracy. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wypełnienia przez nas obowiązku prawnego

przechowywania dokumentacji księgowej, w postaci faktur VAT lub innej wymaganej przepisami. Obowiązek ten

nakłada na nas obowiązująca ustawa o rachunkowości. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu oceny

wiarygodności płatniczej w związku z zawarciem i wykonaniem umowy lub wiążącej nas współpracy, o ile zajdzie

taka potrzeba.

Okres przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w powyższym celu do momentu rozwiązania łączącej nas umowy,

rozliczenia wzajemnych zobowiązań oraz przez okres przedawnienia właściwy dla rodzaju zawartej umowy lub

do zakończenia sprawności technicznej obsługiwanego urządzenia.

Podstawa prawna

Niezbędność do wykonania umowy lub realizacji naszej współpracy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych

a) Pracownicy naszej firmy posiadający odpowiednie przeszkolenie oraz upoważnienie w zakresie przetwarzania

danych osobowych zgodnie z Polityką bezpieczeństwa obowiązującą w naszej firmie.

b) Upoważnieni kontrahenci wykonujący na nasze zlecenie usługę budowlaną montażową lub obsługę serwisową

gwarancyjną i pogwarancyjną.

c) Podmioty świadczące obsługę rachunkową. Korzystamy z usług podmiotów zapewniających profesjonalną

obsługę rachunkową i rozliczeniową.

d) Profesjonalni doradcy prawni oraz podmioty zajmujące się windykacją należności.

Korzystamy z usług podmiotów, które świadczą na naszą rzecz profesjonalne usługi audytorskie, związane z

pomocą prawną oraz dochodzeniem należności wynikających ze stosunków prawnych łączących nas z naszymi

kontrahentami.

e) Podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentacji oraz nośników danych. Korzystamy z usług podmiotów,

które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług bezpiecznego niszczenia dokumentacji oraz innych

nośników danych.

f) Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską. Korzystamy z usług podmiotów, które

profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług pocztowych lub kurierskich.

PRZEDSTAWICIELE KONTRAHENTÓW

Kategorie danych osobowych

Przetwarzamy jedynie takie Twoje dane osobowe jak: imię, nazwisko, podmiot zatrudniający, stanowisko, adres

miejsca zatrudnienia, telefon służbowy oraz e-mail służbowy.

Źródło pochodzenia danych osobowych

Twoje dane osobowe zostały nam udostępnione przez podmiot, z którym podpisaliśmy umowę lub zawarliśmy

porozumienie w celu realizacji naszych celów statutowych, a którego jesteś pracownikiem lub przedstawicielem.

Dane dotyczące tego podmiotu przekazujemy Ci przy pierwszym kontakcie z naszej strony.

Cel przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wykonania przez nas zobowiązań wynikających ze stosunku

prawnego z podmiotem, którego jesteś pracownikiem lub przedstawicielem.

Okres przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w powyższym celu do momentu zakończenia, rozliczenia i upływu okresu

przedawnienia dotyczącego naszej współpracy z podmiotem, którego jesteś pracownikiem lub przedstawicielem

lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu i uznania przez nas jego zasadności.

Podstawa prawna

Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na realizacji łączących nas umów i stosunków prawnych z

podmiotem, którego jesteś pracownikiem lub przedstawicielem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych

a) Pracownicy naszej firmy posiadający odpowiednie przeszkolenie oraz upoważnienie w zakresie przetwarzania

danych osobowych zgodnie z Polityką bezpieczeństwa obowiązującą w naszej firmie.

b) Upoważnieni kontrahenci wykonujący na nasze zlecenie usługę budowlaną montażową lub obsługę serwisową

gwarancyjną i pogwarancyjną.

c) Podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentacji oraz nośników danych. Korzystamy z usług podmiotów,

które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług bezpiecznego niszczenia dokumentacji oraz innych

nośników danych.

d) Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską. Korzystamy z usług podmiotów, które

profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług pocztowych lub kurierskich.

KANDYDACI DO PRACY

I. Cel przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w postaci: imienia (imion), nazwiska, daty urodzenia, adresu do

korespondencji, Twojego wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia w celu realizacji procesu

rekrutacji.

Okres przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu do momentu zakończenia procesu rekrutacji, skutkującego

przyjęciem lub odmową przyjęcia do pracy.

Podstawa prawna

Wypełnienie obowiązku prawnego (art. 221 § 1 Kodeksu pracy w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

II. Cel przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, inne niż wymienione powyżej, wskazane przez Ciebie w przesłanym

zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu realizacji procesu rekrutacji.

Okres przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w powyższym celu do momentu zakończenia procesu rekrutacji

skutkującego przyjęciem lub odmową przyjęcia do pracy lub cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie

Twoich danych osobowych

Podstawa prawna

Dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

III. Cel przetwarzania

Jeżeli wyraziłeś na to zgodę, przetwarzamy Twoje dane osobowe na potrzeby przyszłych procesów

rekrutacyjnych.

Okres przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu do momentu zakończenia prowadzonych przez nas procesów

rekrutacji na stanowiska odpowiadające Twoim zainteresowaniom, doświadczeniu oraz wykształceniu lub

cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym celu.

Podstawa prawna

Dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych

Pracownicy naszej firmy posiadający odpowiednie przeszkolenie oraz upoważnienie w zakresie przetwarzania

danych osobowych zgodnie z Polityką bezpieczeństwa obowiązującą w naszej firmie.

JAKIE SĄ TWOJE PRAWA Z ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Zapewniamy realizację Twoich uprawnień wskazanych poniżej. Możesz realizować swoje prawa przez zgłoszenie

swojego żądania za pomocą wskazanych przez nas danych kontaktowych.

Prawo do cofnięcia zgody

Masz prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej nam udzieliłeś na przetwarzanie Twoich danych osobowych, w

każdym czasie. Cofnięcie Twojej zgody ma skutek od momentu jej wycofania. Cofnięcie zgody nie wpływa na

przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie pociąga za

sobą dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze wykonywanie przez nas

naszych działań na Twoją rzecz lub korzystanie z naszych , które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za

Twoją zgodą.

Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.

Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych osobowych

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli

przetwarzamy je w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, np. w związku z przesyłaniem Ci informacji o

naszych usługach.

Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich

danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw.

W przypadku wniesienia przez Ciebie sprzeciwu na otrzymywanie informacji marketingowych, przestaniemy

przesyłać Ci tego typu informacje.

Podstawa prawna: art. 21 RODO.

Prawo do usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”)

Masz ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych Twoich danych osobowych. Usuniemy wszystkie

Twoje dane.

Podstawa prawna: art. 17 RODO.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli zgłosisz takie żądanie,

ograniczymy Twoje dane osobowe. Nie będziemy też do Ciebie wysłać żadnych komunikatów, w tym

marketingowych.

Podstawa prawna: art. 18 RODO.

Prawo dostępu do danych osobowych

Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz

prawo:

a) uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;

b) uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub

kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach

ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu

nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o

zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

c) uzyskać kopię swoich danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 15 RODO.

Prawo do sprostowania danych osobowych

Masz prawo do żądania od nas sprostowania Twoich danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem

rzeczywistym oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).

Podstawa prawna: art. 16 RODO.

Prawo do wniesienia skargi

Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz

realizacji przysługujących Ci uprawnień. Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne

prawa przyznane Ci na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu

Ochrony Danych Osobowych.

Podstawa prawna: art. 13 ust. 2 lit. d) RODO.

CZY PODANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH JEST OBOWIĄZKOWE?

Podanie przez Ciebie Twoich danych osobowych nie jest obowiązkowe, przy czym jest niezbędne do zawarcia i

następnie wykonania zawartej z Nami umowy. Bez udzielenia przez Ciebie zgody na otrzymywanie informacji o

naszych propozycjach usług na podany przez Ciebie adres e-mail lub numer telefonu, nie będziemy mogli

przesyłać Ci takich informacji. Powyższe nie dotyczy celu przetwarzania do podanych nam danych osobowych,

wskazanego w udzielonej nam zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, w przypadku jeżeli udzielili Państwo

takiej zgody.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  • BINGO Artur Erd, Małgorzata Erd s.c. zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w

Polityce Prywatności. Zmiany te wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na www.bingo.wroclaw.pl .

  • W razie dodatkowych pytań dotyczących Polityki Prywatności, należy skontaktować się z BINGO Artur Erd,

Małgorzata Erd s.c. pisząc na adres: BINGO Artur Erd, Małgorzata Erd s.c., ul. Rakowa 16, 51-421 Wrocław lub

wysyłając wiadomość na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Szukaj